Duyurular

Duyurularde Ara :
Planlı Elektrik Kesintisi >>REVİZE LİSTE


05/07/2022 tarih ve 5180 sayılı yazımızda 8 Temmuz - 9 Temmuz - 10 Temmuz -11 Temmuz - 12 Temmuz ve 15 Temmuz 2022 tarihlerinde OSB elektrik dağıtım merkezlerinde bakım çalışması planlandığından zorunlu olarak elektrik kesintisi yapılacağı bildirilmiş ve kesinti saatleri, kesinti süreleri ve kesintiden etkileyecek abonelerin listesi detaylı olarak verilmişti.   KESİNTİ LİSTESİ REVİZE EDİLMİŞ OLUP İŞ BU YAZIMIZ EKİNDEKİ GÜNCEL LİSTENİN DİKKATE ALINMASINI RİCA EDERİZ     NOT: LİSTEDE ADI OLMAYAN ABONELERDE KESİNTİ PLANLANMAMIŞTIR.     KESİNTİ İLE İLGİLİ YAZI VE KESİNTİ
Haberin Devamı
Hizmet Faturalarının Son Ödeme Tarihi Değişikliği


Katılımcılarımıza, Son dönemde meydana gelen enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların ve fiyat artışlarının olduğu tüm katılımcılarımız tarafından bilinmektedir. Oluşan fiyat artışlarından EOSB’den hizmet alan katılımcılarımızın etkilenmemesi amacıyla elektrik tedariki sağlanan firma ile yapılan uzun süreli görüşmeler sonucunda mevcut elektrik fiyat tarifesinin üzerinden devam edilmesi konusunda uzlaşma sağlanmıştır. Elektrik tarifesinde değişikliğe gidilmemesi için Hizmet Faturalarının son ödeme tarihinin tüketimi takip eden ayın 10.gününe alınması zaruri olmuştur.
Haberin Devamı
Şubat 2022 Doğalgaz Tarifesi


Sayın Katılımcımız,   Bölge müdürlüğümüze bu konuda çok soru gelmekte olup aşağıdaki bilgilerin paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bölgemizde uygulanmakta olan güncel doğal gaz birim fiyatları aşağıdaki şekildedir.   Şubat 2022 Doğal Gaz birim fiyatları; 1.Kademe 6,30 TL/sm³ (Taşıma Bedeli, ÖTV, KDV Hariç) 2.Kademe 9,45 TL/sm³ (Taşıma Bedeli, ÖTV, KDV Hariç)   Kademeli Tarife Detayı; 2022 Şubat Ayı fiili doğal gaz tüketim miktarının %60’ı 1. Kademeden, 2022 Şubat Ayı fiili doğal gaz tüketim m
Haberin Devamı
Ocak 2022 Doğalgaz Tarifesi


Ocak 2022 dönemi için Doğal Gaz kademeli fiyat tarifesi duyuru olarak yayınlanmıştı. Bu duyuruda, BOTAŞ A.Ş. Ocak 2022 tarifesinde kademeli satış fiyatını oluşturur iken katılımcılarımızın Ocak 2021 çekişlerinin dikkate alınarak kademe oluşturulmasını belirtmişti. BOTAŞ A.Ş. Ocak 2022 kademeli fiyat tarifesinde, kademeli fiyat oluşturur iken dikkate alınacak tüketim miktarını Ocak 2022 fiili çekişi olarak değiştirmiştir. Bu değişikliğe göre katılımcımızın Ocak 2022 doğal gaz faturası oluşturulur iken, Ocak 2022 fiili çekişinin %60’ı 1. Kademeden, Ocak 2022 fiili çekişinin %40’
Haberin Devamı
24-28 Ocak 2022 Tarihleri Arasındaki Elektrik Kısıntısı hk. GÜNCELLEME


Sayın Katılımcımız 22/01/2022 tarih ve 671 sayılı yazımızda BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.'nin elektrik santrallerinde doğal gaz tüketiminde kısıtlamalar yapmasından dolayı ülke çapında elektrik arzında yaşanan sıkıntı sebebiyle TEİAŞ tarafından İdaremize muhtelif günlerde yaklaşık %75'e varan oranlarda (137MW civarında) güç düşülmesinin talep edildiği ve kısıntı uygulanacağı daha önce duyurulmuş idi. TEİAŞ'IN ilgili birimleri ile yapılan görüşmeler neticesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgemizde kısıntıların Pazartesi Perşembe ve Cuma g&uum
Haberin Devamı
24-28 Ocak 2022 Tarihleri Arasındaki Elektrik Kısıntısı


BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.'nin İran tarafındaki doğal gaz iletim hattında meydana gelen bir arıza gerekçesiyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santrallerinde doğal gaz tüketiminde kısıtlamalar yapmasından dolayı doğalgaz ile çalışan elektrik üretim santrallerinin üretimi yapamaması nedeni ile ülke çapında elektrik arzında sıkıntı meydana geldiği TEİAŞ tarafından İdaremize bildirilerek muhtelif günlerde yaklaşık %75'e varan oranlarda (137MW civarında) güç düşülmesi talep edilmiştir. S
Haberin Devamı
Gaz Kısıntısı


BOTAŞ A.Ş. dan gelen 19.01.2021 tarih ve 45713839-301.101.01-2561 sayılı yazısı ile mevsimsel koşullar ve yurt dışı gaz kaynaklarında yaşanan kesinti sebebi sonucu tüm OSB'lerrin gaz çekiş miktarını, 21.01.2022 tarihi saat 08:00 itibari ile ikinci bir bildirime kadar, BOTAŞ' a bildirilen çekiş miktarının %60'ına tekabüleden miktar ile sınırlandırmıştır. Bu talimata uyulmaması halinde ŞİD (Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri) kapsamında cezai müeyyideler uygulanacaktır. % 60 aşımda cezalı olarak fatura düzenlenmemesi için gaz kesinti talebinizin 21.01.2022 tarihi saat 12:00 ye kadar Bölge Müd
Haberin Devamı
Planlı elektrik kesintisi


01 Ocak 2021 Cumartesi günü 13:00-19:00 arası ve 02 Ocak 2021 Pazar günü 09:00-13:00 saatleri arasında OSB DM50, DM64, İmişehir DM02 nolu elektrik dağıtım merkezlerinde hücre montajı çalışması planlandığından zorunlu olarak elektrik kesintisi yapılacaktır.   İşin erken bitirilmesi halinde haber verilmeksizin daha önce de enerji verilebilecektir. Yapacağınız kendi olası iç çalışmalarınızda bu hususun mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir.   Kesinti nedeniyle zarara uğramamanız ve geri beslemeyi önleyici tedbirlerinizi almanız hususunda gereğini, B
Haberin Devamı
Ocak 2022 Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları hk.


Sayın Katılımcımız,   Elektrik Fiyatları; 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle elektrik tedarik maliyetlerimizdeki değişiklik sebebiyle OSB elektrik satış tarifesi revize edilmiştir. Tarife detayları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.   Aktif Enerji Bedeli:  [(PTF_eosb +YEKDEM) x1,014] TL/kWh Reaktif Enerji Bedeli: 0,474737 TL/KVArh Tüketiciler için Dağıtım Bedeli (Tek Terimli ): 0,027204 TL/kWh Tüketiciler için Dağıtım Bedeli (&
Haberin Devamı
Sokak Hayvanları Beslenmesi ve Çöp Sorunu


Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan sokak hayvanlarının beslenmesi ile ilgili yapılan gözlemler sonucunda yemek artıkları veya mamaların hem bırakılma yöntemleri (poşet, uygunsuz kaplar vb.) hem de mevkilerinin uygunsuzluğundan dolayı görüntü kirliliği ve çöp sorununa sebep olduğu tespit edilmiştir.   Hayvanların beslenmesi sırasında çevre temizliği ve hijyenini korunması ile hayvan sağlığını tehlikeye atılmaması açısından uygun kaplar ile uygun noktalarda besleme yapılması hususunu önemle rica ederiz.
Haberin Devamı
Evsel Atık Sorunu


Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren işletmelerde evsel atıkların toplanması amacıyla bırakıldığı yer, zaman konusundaki sorunlar ile gerek sokak hayvanlarının yemek için poşetleri dağıtmaları gerek uygunsuz ve aşırı miktardaki çöplerin dağılması ile birlikte cadde üzerlerinde çöp sorunu ve kirlilik meydana geldiği tespit edilmiştir.   Evsel atıkların toplanması Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılmakta olup, işletmelerinizdeki çöplerin belirlenen zamanlarda uygun şekilde ve uygun yere bırakılmasını önemle rica ederiz.
Haberin Devamı
Aralık 2021 Doğalgaz Fiyat Tarifesi


Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi doğal gaz alımını BOTAŞ A.Ş.’den yapmakta ve BOTAŞ tarafından yapılan zamlar satış tarifesine yansıtılmaktadır.   BOTAŞ A.Ş. Aralık 2021 ayı doğal gaz zammının kademeli olacağını ve tüm sektörlere uygulanacağını, fiyat tarifesi detayı madde 9 da "BOTAŞ'tan doğal gaz satın alan OSB/Serbest Bölge'nin elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki 2021 yılı ilk 9 ayındaki fiili tüketimlerinin aylık ortalamasının%60'ına kadarki 2021 Yılı Aralık ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili t&u
Haberin Devamı
Kasım 2021 Doğalgaz Fiyat Tarifesi


Sayın Katılımcımız, BOTAŞ A.Ş. Kasım 2021 ayı doğal gaz fiyat tarifesi detayı madde 9.’da "BOTAŞ'tan doğal gaz satın alan OSB/Serbest Bölge'nin bünyesinde yer alan ve Petrol/Petrokimya/Kimya, Gübre, Ametal ve Metal Grubu sektörlerinde faaliyet gösteren katılımcılarının elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki 2021 yılı ilk 9 ayındaki fiili tüketimlerinin aylık ortalamasının %60'ına kadarki 2021 Yılı Kasım ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için işbu tarifede yer alan Elektrik Üretimi A
Haberin Devamı
Planlı Elektrik Kesintisi


17.10.2021 Pazar günü 09:00-13:00 saatleri arasında DM49 OSB elektrik dağıtım merkezinde hücre montajı ve devreye alma çalışması planlandığından zorunlu olarak elektrik kesintisi yapılacaktır.   İşin erken bitirilmesi halinde haber verilmeksizin daha önce de enerji verilebilecektir. Yapacağınız kendi olası iç çalışmalarınızda bu hususun mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir.   Kesinti nedeniyle zarara uğramamanız ve geri beslemeyi önleyici tedbirlerinizi almanız hususunda gereğini, Bilgilerinize önemle rica ederiz.   İLGİLİ YAZI VE KESİNTİ
Haberin Devamı
Yıllık Doğal Gaz Tesisatı Periyodik Kontrol ve İlgili Personel Bildirimi


17.04.2020 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kendi resmi web sayfalarında "Organize Sanayi Bölgelerinin Doğal Gaz Faaliyetlerine ilişkin Usul ve Esaslar" yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Usul ve esaslara göre katılımcılarımız, OSB doğal gaz abonesi, OSB doğal gaz işletme biriminin OSB doğal gaz şebekesini güvenli bir şekilde işletebilmesi için istenilen tüm bilgi ve belgeleri vermekle ve parsel bağlantı hattının ve servis kutusu ve/veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonu ve iç tesisatın güvenliği hususunda ilgili mevzuat kapsamında gerekli
Haberin Devamı
2022 Yılı Doğal Gaz Çekiş Miktarlarının Bildirilmesi


Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 2022 yılı doğal gaz tedariği için, Organize Sanayi Bölgesi ve İşletmeniz arasında düzenlenecek olan doğal gaz satışına ait sözleşmeye esas olacak ve değişmeyecek olan gaz çekiş miktarlarınızı 20.10.2021 tarihi saat 15:00'e kadar Müdürlüğümüz Sekreteryasına ulaştırmanız gerekmektedir.   2 ( iki ) nüsha olarak yapılması gereken taahhütnamelerin her sayfası kaşelenip, işletme yetkilisi tarafından imzalanması ve işletme yetkilisinin imzası altında isim ve ünvanı da yazılmalıdır. Taahhütname eki olarak noter tasdikli imza sirk&u
Haberin Devamı
1. Gelişme Bölgesi Elektrik Kesintisi


TEİAŞ kaynaklı olarak Türkiye genelinde dağıtım şirketlerinin muhtelif bölgelerde kesinti/kısıntı uygulanmaktadır. İş bu kapsamda 1.Gelişme Bölgesi (İmişehir mevkiinde) enerji aldığımız Osmangazi EDAŞ dağıtım enerji hatlarında da TEİAŞ kaynaklı kesinti yapılmış olup sadece 1 Gelişme Bölgesi bundan etkilenecektir. Hatlarda herhangi bir arıza yoktur. Takriben kesintinin 1 saat civarında süreceği öğrenilmiştir.
Haberin Devamı
Planlı Elektrik Kesintisi


Bayramın 2.günü TEİAŞ tarafından 154kV Eskişehir TM-2 trafo merkezindeki 80/100MVA Trafo-C'de 8 saat süreli bakım amaçlı kesinti planlanmıştır. Bu trafodan bağlı hatlarımızdan enerji alan abonelerimizin TEİAŞ'ın yapacağı çalışma nedeniyle uzun süreli kesinti yaşamaması için 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü (Bayramın 2.günü) 08:00-08:30 arası ve yine 16:00-16:30 arasındaki kısa süreli manevra amaçlı kesintiler yapılarak enerjili trafo üzerine aktarılması planlanmıştır. TEİAŞ kaynaklı kesintiden kabaca Şehitler Bulvarı (15.Cadde) ve 35.Cadde arasındaki ve Kobi OS
Haberin Devamı
Planlı Elektrik Kesintisi


26.06.2021 Cumartesi günü ve 27.06.2021 Pazar günü aşağıdaki linkte yer alan listede belirtilen saatler arasında OSB elektrik dağıtım merkezlerinde bakım çalışması planlandığından zorunlu olarak elektrik kesintisi yapılacaktır.   Elektrik kesinti saatleri ve kesintiden etkilenecek aboneler linkteki listede olup listede adı olmayan abonelerde kesinti planlanmamıştır.   İşin erken bitirilmesi halinde haber verilmeksizin daha önce de enerji verilebilecektir.   Yapacağınız kendi olası iç çalışmalarınızda bu hususun mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Haberin Devamı
COVİD-19’tan siz iyileştiniz, şimdi hasta birini iyileştirme sırası sizde


Covid-19 pandemesi, alınan tüm tedbirlere rağmen yeniden bir artış döneminde bulunmaktadır. Bu kapsamda Eskişehir Organize Sanayi Bölgesindeki işletmelerin bir kısmındaki çalışanlarda Covid-19 tespit oranı her geçen gün artmakta ve genel olarak hastaların çoğu evlerinde bu dönemi sorunsuz atlatabilirken, bir kısım hastalar ise çeşitli sebeplere bağlı olarak, bu dönemi çok ağır geçirmektedirler. Eskişehir’de son zamanlarda artan vaka sayılarına bağlı olarak, hastanede yatan bazı hastaların tedavisi için, daha önce Covid-19 hastalığını geçirmiş ve iyileşmiş
Haberin Devamı
2021 Yılı Doğal Gaz Çekiş Miktarlarının Bildirilmesi


Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 2021 yılı doğal gaz tedariği için, Organize Sanayi Bölgesi ve İşletmeniz arasında düzenlenecek olan doğal gaz satışına ait sözleşmeye esas olacak ve değişmeyecek olan gaz çekiş miktarlarınızı 25.09.2020 tarihi saat 15:00'e kadar Müdürlüğümüz Sekreteryasına ulaştırmanız gerekmektedir. 2 ( iki ) nüsha olarak yapılması gereken taahhütnamelerin her sayfası kaşelenip, işletme yetkilisi tarafından imzalanması ve işletme yetkilisinin imzası altında isim ve ünvanı da yazılmalıdır. Taahhütname eki olarak noter tasdikli imza sirküsü
Haberin Devamı
Planlı Elektrik Kesintisi


16.08.2020 Pazar günü 12:00-17:00 saatleri arasında DMİŞ nolu OSB elektrik dağıtım merkezinde bakım ve hücre montajı çalışması planlandığından zorunlu olarak elektrik kesintisi yapılacaktır.     İşin erken bitirilmesi halinde haber verilmeksizin daha önce de enerji verilebilecektir.   Yapacağınız kendi olası iç çalışmalarınızda bu hususun mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir.   Kesinti nedeniyle zarara uğramamanız ve geri beslemeyi önleyici tedbirlerinizi almanız hususunda gereğini, Bilgilerinize önemle rica ederiz.  
Haberin Devamı
Planlı Elektrik Kesintisi


30 Temmuz 2020 Perşembe Arefe günü - 31 Temmuz 2020 Cuma Bayramın 1.günü - 1 Ağustos 2020 Cumartesi  Bayramın 2.günü yeni elektrik hatlarının ve şalt merkezinin devreye alınması çalışması planlandığından bir kısım abonemizde zorunlu olarak elektrik kesintisi yapılacaktır.   Hangi abonelerimizde kesinti yapılacağı ve kesinti tarih ve saatleri ekli listede verilmiştir. Listede adı olmayan abonelerde kesinti planlanmamıştır.   İşin erken bitirilmesi halinde haber verilmeksizin daha önce de enerji verilebilecektir. Yapacağınız kendi olası iç &cced
Haberin Devamı
25.05.2020 Tarihli Planlı Elektrik Kesintisi


Bölgemizdeki firmalarımızın bir kısmında (genel olarak 15. – 35. Cadde arası ve KOBİ Bölgesi) 25.05.2020 tarihinde planlı olarak elektrik kesintisi uygulanacaktır. Elektrik kesintisi uygulanacak firmalar linkteki listede belirtildiği gibidir. Listedeki firmalarımızın kesintiye göre planlamalarını yapmalarını önemle rica ederiz.   Planlı Elektrik Kesintisi Yazısı ve Etkilenecek Firma Listesi
Haberin Devamı
EOSB Elektrik Satış Tarifesi


1 Ocak 2020 tarihi itibariyle elektrik tedarik maliyetlerimizdeki değişiklik sebebiyle OSB elektrik satış tarifesi revize edilmiştir. Tarife detayları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.   Aktif Enerji Bedeli: [(PTF eosb +YEKDEM) x1,0205] TL/kWh Reaktif Enerji Bedeli: 0,332239 TL/KVArh Tüketiciler için Dağıtım Bedeli: 0,023547 TL/kWh İletim Sistem Kullanım Bedeli: 0,025000 TL/kWh 1-   PTF_eosb: Epiaş bünyesin
Haberin Devamı
Planlı Elektrik Kesintisi


01.Ocak.2020 Çarşamba günü 08.00-18.00 saatleri arasında GSYDM nolu OSB ana elektrik dağıtım merkezinde bakım çalışması planlandığından zorunlu olarak elektrik kesintisi yapılacaktır.   İşin erken bitirilmesi halinde haber verilmeksizin daha önce de enerji verilebilecektir.   Yapacağınız kendi olası iç çalışmalarınızda bu hususun mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir.   Kesinti nedeniyle zarara uğramamanız ve geri beslemeyi önleyici tedbirlerinizi almanız hususunda gereğini,   Katılımcılarımızın bilgilerinize önemle rica ederi
Haberin Devamı
EOSB Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi İhtiyaç Anketi Sonuçları


Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi Kurulması ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında sanayicimizin görüşleri anket yapılarak alınmıştır.   Ankete firmalarımızın katılımı %85 oranında gerçekleşmiştir. Katkılarınız için teşekkür ederiz.  
Haberin Devamı
2020 Yılı Doğal Gaz Çekiş Miktarlarının Bildirilmesi


Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 2020 yılı doğal gaz tedariği için, Organize Sanayi Bölgesi ve İşletmeniz arasında düzenlenecek olan doğal gaz satışına ait sözleşmeye esas olacak ve değişmeyecek olan gaz çekiş miktarlarınızı 25.09.2019 tarihi saat 15:00'e kadar Müdürlüğümüz Sekreteryasına ulaştırmanız gerekmektedir. 2 (iki) nüsha olarak yapılması gereken taahhütnamelerin her sayfası kaşelenip, işletme yetkilisi tarafından imzalanması ve işletme yetkilisinin imzası altında isim ve unvanı da yazılmalıdır. Taahhütname eki olarak noter tasdikli imza sirküsü fotokopisi
Haberin Devamı
İnovaLİG 2019


Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve her yıl ülkemizin inovasyon şampiyonlarını belirleyen İnovaLİG programı bu yıl Türkiye’de altıncı kez gerçekleştirilecektir. İnovaLİG ile şirketler hem inovasyon yetkinlikleri bazında hem de inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirme fırsatı bulmaktadır. İnovaLİG sayesinde firmalar, yıllar içerisinde inovasyon gelişimlerini takip ederek orta ve uzun vadeli inovasyon vizyonlarını geliştirmektedir.   TİM’in uluslararası yönetim danışmanlığı firması IMP³rove Academy iş birliğiyle gerçekleştirdiği İ
Haberin Devamı
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Meslek Lisesi Projesi


Eskişehir Organize Sanayi Bölgemizin Yeni Vizyon Projelerinden olan, sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedefleyen, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Meslek Lisesi Projesi hazırlatılacaktır.   Konuyla ilgilenenler www.eosb.org.tr web sayfamızdan bilgi edinebilir ve isteklilerin yapılan duyuruda, ayrıca yazımız ekinde de belirtilen ihtiyaç programına uygun nitelikteki projelerini en geç 29.03.2019 Cuma saat 15:00 ‘a kadar Bölge Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Sunulan Konsept Projelerden yapılacak değerlendirmeler sonucunda beğen
Haberin Devamı
2023 Vizyonu ve Büyüyen EOSB İçin Yatırımcı Talepleri Toplanıyor


Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinin büyümesi ve ülkemizin 2023 vizyonuna ulaşması için yatırımcılarımızdan yatırım ön taleplerini topluyoruz.   Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi yönetimi bu anı yönetirken geleceğini de bugünden planlıyor. Geleceğine umutla bakan gelecek vizyonunu şimdiden kurgulayan Eskişehir organize sanayi bölgesi, yeni bir vizyon projesi için değerli sanayicilerimizin yatırımcı ön talep formlarını doldurmasını ve bölge müdürlüğümüze teslim etmelerini talep etmektedir.   Yapılacak bu başvurular ile sanayicilerimiz gele
Haberin Devamı
Planlı Elektrik Kesintisi


Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 6.Bölge Müdürlüğü kendi sorumluluğunda bulunan 154 kV Eskişehir-2 TM trafo merkezindeki Trafo-C ve barasında bakım amacıyla 4 Kasım 2018 Pazar günü saat 07.00-18.00 arasında 11 saat süreli enerji kesintisi yapacağını bildirmiştir.   TEİAŞ'ın söz konusu çalışması süresince 154kV Eskişehir-2 TM Trafo-C barasından enerji alan abonelerimizin 11 saat süre ile enerjisiz kalmaması için aboneler 04.11.2018 Pazar günü 06.30-07.00 saatleri arasında yapılacak kısa süreli kesinti ile 154kV Eskişehir-OSB TM Trafo-A barası üzer
Haberin Devamı
Doğal Gaz Çekiş Miktarlarının Bildirilmesi


Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 2019 yılı doğal gaz tedariği için, Organize Sanayi Bölgesi ve İşletmeniz arasında düzenlenecek olan doğal gaz satışına ait sözleşmeye esas olacak ve değişmeyecek olan gaz çekiş miktarlarınızı 26.09.2018 tarihi saat 15:00'e kadar Müdürlüğümüz Sekreteryasına ulaştırmanız gerekmektedir.   2 (iki) nüsha olarak yapılması gereken taahhütnamelerin her sayfası kaşelenip, işletme yetkilisi tarafından imzalanması ve işletme yetkilisinin imzası altında isim ve unvanı da yazılmalıdır. Taahhütname eki olarak noter tasdikli imza sirküs&u
Haberin Devamı
EOSB'den Avantaj sağlayan Hizmet: EOSB Kart


EOSB Kart bugün itibarı ile tüm katılımcılarımızın hizmetine sunulmaya başlanmıştır.   EOSB Kart kullanıcıları, Eskişehir Sanayi Odası ekosistemindeki kuruluşların kampanyalarından yararlanabilecek, internet ve tüm alışveriş noktalarında Mastercard güvencesi ile Kredi/Banka Kartının geçtiği her yerde kullanılabilecektir.   Kullanımı kolay ve avantajları çok olan EOSB kartı sanayicilerimize sunmanın gururunu yaşıyoruz.   EOSB Kart, Organize Sanayi Bölgesi Temsilcileri tarafından sanayi kuruluşlarımızın yetkililerine imza karşılığında teslim edilecektir.
Haberin Devamı
Üretim için Ucuz Elektriğin Adresi Eskişehir OSB


Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi elektrik dağıtımı ile ilgili faaliyetlerini ilgili mevzuatlar kapsamında yapmaktadır. OSB tarafından uygulanacak elektrik enerjisi bedeli ile ilgili olarak Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasasi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliği Madde-16’da “…uygulanacak OSB elektrik enerjisi bedeli sadece elektrik enerjisi teminine ve/veya üretimine ilişkin maliyetleri içerir ve katılımcılara doğrudan yansıtılır. OSB elektrik enerjisi bedelini, aldığı tarife tipine göre katılımcılarına kâr amacı gütmeksizin aynen yansıtır” hükmü kapsamınd
Haberin Devamı
100/2000 YÖK Doktora Bursu


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünün yazısında; YÖK Yürütme Kurulu toplantısında "Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar"da yapılan değişiklikle ilgili olarak, iş yerlerinde çalışan öğrencilere 100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında ekli Alan ve Üniversitelerde açılan burslu doktora kontenjanlarında öğrenimlerini sürdürmeleri halinde 2018 yılı Mart ayından itibaren aylık 500 TL. burs verilmesinin uygun görüldüğü beli
Haberin Devamı
Su ve Elektrik Yükleme Noktaları Hizmetinizde


Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi olarak katılımcılarımızın 7/24 Su ve Elektrik kartlarına yükleme yapabilmeleri amacıyla 2 adet KİOSK devreye alınmıştır. Bir adet kiosk KOBİ – OSB Bölgemizdeki KOBİ Camii sosyal tesisler kısmında, diğeri ise Eskişehir Sanayi Odası önündeki Çoklu Bankamatikler kısmında hizmetinize sunulmuştur. Sadece EOSB kartları ile su ve elektrik yüklemesi yapılabilen kiosklar 7/24 katılımcılarımızın hizmetinde olacaktır.  
Haberin Devamı
İnovaLİG 2018


Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve her yıl ülkemizin inovasyon şampiyonlarını belirleyen İnovaLİG programı bu yıl 5. kez gerçekleştirilecektir. İnovaLİG 2016'da ulaşılan 971 başvuru sayısı ile Türkiye, İMP³rove programına katılımın en yüksek olduğu ülkelerden biri haline gelmeyi başarmıştır.   Bu kapsamda firmalarımızı, hem inovasyon gelişimlerini görmesi, hem de inovasyon alanında edindiğimiz tecrübeye ortak olmaları için 10 Mart 2018 tarihine kadar www.inovalig.com adresinden İnovaLİG 2018'e ücretsiz olarak katılmaya davet etmekteyiz.
Haberin Devamı
ESO OSB’de Yönetim Kurulu’nun Önerisi Oybirliği İle Kabul Gördü


Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’a geçiş süreci ile ilgili Müteşebbis Heyet’e vermiş olduğu dilekçe, Müteşebbis Heyet üyelerinin oy birliği ile kabul gördü.   Dün yapılan Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi (ESO OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı’nın gündemi,Organize Sanayi bölgesinde İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alan firmaların OSB’deki toplam parsel sayısının yarısını geçtiği için Sanayi Odası Meclis üyelerinden oluşan OSB Müteşebbis Heyetini
Haberin Devamı
Endüstriyel Atık Yönetim Planı Hk


T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilen yazıda, Atık Yönetim Planının çevreyle uyumlu bir şekilde atık yönetimini sağlamak amacıyla hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları içeren planı ifade etmekte olduğu ve atık üreticisi; Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak atık yönetim planını hazırlayarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunmak, yenilenmesi gereken atık yönetimi planlarını yenileyerek onay almakla yükümlü olduğu belirtilmektedir.  
Haberin Devamı
Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi


İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma projesi kapsamında, ilimizin de bulunduğu alan içinde, Belediyeler, Özel İdareler, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Serbest Bölge Müdürlükleri, Kolluk Makamları, Muhtarlıklar ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi konusu ve saha personellerinin listesi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 19/10/2017 tarihli yazısı ile 29 İlin Valiliğine bildirilmiştir.
Haberin Devamı
EOSB Otobüs Güzergâh Değişikliği


Organize Sanayi Bölgesine toplu taşıma hizmeti vermekte olan (Siyah) 6 numaralı otobüsün mevcut güzergahına ek olarak 35. Caddeden de geçerek dönüşünü sağlaması talebimiz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kabul edilmiş, yeni güzergah 25/09/2017 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır.
Haberin Devamı
2018 Yılı Doğal Gaz Çekiş Miktarlarının Bildirimi


DOĞALGAZ KULLANAN FİRMALARIMIZIN DİKKATİNE   Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 2018 yılı doğal gaz tedariği için, Organize Sanayi Bölgesi ve İşletmeniz arasında düzenlenecek olan doğal gaz satışına ait sözleşmeye esas olacak ve değişmeyecek olan gaz çekiş miktarlarınızı 22.09.2017 tarihi saat 15:00'e kadar Bölge Müdürlüğümüz Sekreteryasına ulaştırmanız gerekmektedir.   2 ( iki ) nüsha olarak yapılması gereken taahhütnamelerin her sayfası kaşelenip, işletme yetkilisi tarafından imzalanması ve işletme yetkilisinin imzası altında isim ve unvanı da yaz
Haberin Devamı
Sanayi Sicil Belgesi Zorunluluğu


01 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4. Maddesine istinaden 6948 Sanayi Sicil Kanunun 2. Maddesine "Sanayi İşletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce Sanayi Siciline ön kayıt olmak zorundadır. Sanayi İşletmelerine işyeri açmış ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranır" hükmü eklenmiştir.
Haberin Devamı
EOSB Yeni İdari Binasına Taşınıyor.


Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak hizmetlerimize 31.Temmuz.2017 Pazartesi gününden itibaren EOSB Yeni İdari Binasında devam edeceğiz. (Adres: OSB 2.Cadde No:15) Tüm ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara duyurulur. Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Haberin Devamı
Sektörel Ticaret Heyetleri ve Alım Heyetleri


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet destekleri, firmalarımızın ihracatlarını artırmak ve ülke olarak ihracat hedeflerimize ulaşmak amacıyla tasarlanmıştır. Son dönemde, söz konusu desteklerde yapılan iyileştirme ve kolaylaştırma çalışmalarının yanı sıra yeni nesil destek mekanizmaları da geliştirilmiştir. Anılan destek mekanizmalarının en etkin şekilde kullanılmasının, 2017 yılının ihracatta atılım yılı olmasına büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.   Söz konusu destekler kapsamında, 2011/1 sayılı &
Haberin Devamı
Enerji Verimliliği Projesi


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yönetiminde Ekim 2015'ten bu yana sürdürülen "Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri (MENR EPA 12/CS04)" projesi kapsamında çeşitli sanayi kuruluşlarında ve ticari binalarda yüzlerce enerji etüdü ücretsiz olarak gerçekleştirilmiş, başta sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, meslek kuruluşları ve ticari bankalar olmak üzere pek çok kurumda enerji verimliliği ve finansmanı konusunda onlarca eğitim ve bilgilendirici toplantı gerçekleştirilmiştir. Proje ile ilgili özet bilgilere ekte bulunan "Proje Bilgi Notu"
Haberin Devamı
Yangın Önleyici Tedbirlerin Alınması


Hava sıcaklıkların artmasına paralel olarak ot ve atık malzemelerin tutuşması nedeniyle çıkan yangınlarda artış görülmektedir. Alınacak küçük önlemlerle bu yangınların en az düzeye indirilmesi sağlayabilir, sizin işletmenizin ve komşu işletmelerin yangından zarar görmesini engelleyebilirsiniz.   KONU İLE İLGİLİ YAZI VE DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Haberin Devamı
Proje Teklif Çağrısı Rehberi


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Daire Başkanlığı tarafından, Avrupa Birliği ve Türkiye mali işbirliği çerçevesinde "Proje Teklif Çağrısı Rehberi", proje sunacak kurumlara yol göstermek amacıyla hazırlanarak https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/proje-cagrilari internet adresinde yayınlandığı, program için tahsis edilmiş olan fon, doğrudan müzakereler ve proje teklif çağrıları sonucunda seçilen projeler aracılığıyla kullanılacağı, söz konusu çağrı için belirlenen son başvuru
Haberin Devamı
Ambalaj Bilgi Sistemi


Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (AAKY) kapsamında Ambalaj Üreticisi Müracaat Formu Ek-4, Piyasaya Süren Müracaat Formu Ek-5 ve Ambalaj Tedarikçisi Müracaat Formu Ek-6 Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden doldurulmakta ve çıktıları kaşe ve imza edilerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmektedir.   Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce teslim alınmış kişi/kuruluşların AAKY kapsamında geri kazanım yükümlülüğü bulunmaktadır.   Buna göre; Ek-5 Piy
Haberin Devamı
Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi


Enerji Yönetim Sistemi'nin tanıtılması ve yaygınlaştırılması faaliyeti kapsamında Bölgemiz içerisindeki firmalarımızın bilgilendirilmesi amacıyla İdaremiz ve UDNP (United Nations Development Programme) işbirliğiyle 24 Nisan 2017 Pazartesi-25 Nisan 2017 Salı günü Eskişehir Sanayi Odası Toplantı Salonunda EnMS Kullanıcı Eğitimi planlanmıştır. Eğitim ücretsiz olup konunun önemine binaen sanayi firmalarının ilgili idareci, mühendis ve enerji yöneticilerinin değerli katılımları beklenmektedir.   KONU İLE İLGİLİ YAZI İÇİN TIKLAYINIZ
Haberin Devamı
Atık Beyanları ve Ambalaj Bildirimleri Hakkında


02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 9. Maddesinin (ğ) bendine göre, atık üreticileri oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için; Atık Beyan Formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayından başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla, yükümlüdürler.   Ambalaj Üreticileri, Tedarikçiler, Piyasaya Sürenler ve konu ile ilgili olanların Bakanl
Haberin Devamı
Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu


Bölgemiz içindeki yüksek gerilim abonesi trafolu firmalarda, Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesine sahip, tam gün ve tam yıl esasına göre çalışan işletme sorumlusu elektrik mühendisinin ya da Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi ile Elektrik 1kV Üstü ve 1kV Altı Tesisler Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesine sahip mühendisler ile imzalanmış, EMO tarafından onaylanmış işletme sorumluluğu hizmet sözleşmelerinin yapılması gerekmekte ve firmaların konu hakkında bilgilendirilmesi talep edilmektedir. Bu &oum
Haberin Devamı
UR-GE Projelerinin Desteklenmesi


2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında kümelenme anlayışını esas alan proje yaklaşımı çerçevesinde ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, istihdam, yurt dışı pazarlama, alım heyeti faaliyetleri ile ilgili harcamalar desteklenmektedir.   Mezkur Tebliğ’de değişlik yapılmasına dair Tebliğ 02.12.2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup söz konusu değişiklikleri içeren Uygulama Usul ve Esasları (UUE) Genelgesi de anılan tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmi
Haberin Devamı
Çevre İzin veya Çevre İzin Lisans Belge Süreleri


29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Kanununda Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (ÇKAGİLHY) ve yapılan değişiklik ile 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.11.2014 tarihinde yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ile söz konusu Yönetmeliklerin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmelere Çevre İzin veya Çevre İzin Lisans Belgeleri düzenlenmiştir.   İşletmelere düzenlenmiş olan Çevre İzin veya Çevre İzin ve
Haberin Devamı
Elektrik Kesintisi


TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yük Tevzi Dairesi Başkanlığı Kuzeybatı Anadolu Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü tarafından Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinin "Acil Durum Önlemleri Prosedürü" kapsamında 15 Aralık 2016 Perşembe ve 16 Aralık 2016 Cuma günleri Eskişehir Organize Sanayi Bölgemizde yük düşümü (kesinti/kısıntı) yapılabileceği bildirilmiştir. Tarafımıza kesinti/kısıntı için saat aralığı bildirilmemiş olup kesinti yapılıp yapılmayacağı da kesin değildir. Olası bir kesintinin önüne geçmek için 15 Aralık 2016 P
Haberin Devamı
2017 Yılı Doğalgaz Çekişlerinin Bildirilmesi


Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 2017 yılı doğalgaz tedariği için Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve işletmeniz arasında düzenlenecek olan doğalgaz satışına ait sözleşmeye esas olacak ve değişmeyecek olan gaz çekiş miktarlarınızı 23.09.2016 tarihi saat 16.00’a kadar  Müdürlüğümüz Sekretaryasına ulaştırmanız gerekmektedir.   2 (iki) nüsha olarak yapılması gereken taahhütnamelerin her sayfası kaşelenip, işletme yetkilisi tarafından imzalanması ve işletme yetkilisinin imzası altında isim ve ünvanı da yazılmalıdır. Taahhütname eki
Haberin Devamı
Yapılacak Kazı ve Benzeri Çalışmalar İçin İzin Alınması Hakkında


Elektrik arızalarımızın nedenlerinin önemli bir kısmı ne yazık ki Bölgemiz içerisindeki katılımcı firmalarımızın inşaat çalışmaları sırasında yaptıkları kazı, hafriyat, çevre düzenlenmesi, rögar bağlantıları, ağaç ve reklam panosu dikimi ve benzeri nedenlerle orta ve alçak gerilim yer altı kablolarına zarar verilmesinden ve koparılmasından kaynaklanmaktadır.   Y A Z I N I N   D E V A M I    İ Ç İ N    T I K L A Y I N I Z.
Haberin Devamı
Enerji Verimliliği Bilgilendirme Toplantısı


Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü işbirliğinde 18.08.2016 Perşembe günü saat 14.00’da Eskişehir Sanayi Odası Meclis Salonunda yapılacak olan “Enerji Verimliliği Bilgilendirme Toplantısı”na katılımınızı rica ederiz.     TOPLANTI SUNUŞLARI : Enerji Verimliligi Kanunu Kapsamında Binaların Enerji Kimlik Belgesi Uygulaması: Turan DEMIR, Çevre ve Sehircilik Il Müdür Yardımcısı   Endüstriyel Tesislerde Gözden Kaçan Enerji Kayıpları: Makina Mühendisleri Odası Eskisehir Subesi  
Haberin Devamı
EGEMENLİK MİLLETİNDİR


Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Meclis Başkanımızı, Sayın Başbakanımızı ve Meclisteki tüm siyasi partilerimizi ve halkımızı darbe heveslileri karşısındaki dik duruşlarından dolayı yürekten kutlarız. Bu hainliği durdurmak için canlarını siper eden vatan ve milli irade sevdalısı şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.   Unutulmamalıdır ki Anadolu topraklarını hayat alanı olmanın ötesinde istikbali olarak gören Türk halkı, 15 Temmuz günü ülkemiz üzerinden yapılan planları boşa çıkarmıştır. Bizler de Eskişehirli sanayiciler ve işadamları olarak
Haberin Devamı
Mesleki Yeterlik Belgesi Zorunluluğu


6645 sayılı İş Sağılığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23 Nisan 2015 tarihinde yasalaşmış ve 5544 sayılı Mesleki yeterlilik Kurumu Kanununa eklenen Ek-1’inci madde gereğince MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan Ek-2’de yer alan tebliğlerde toplam 48 meslekte belge zorunluluğu yürürlüğe girmiştir. Belge zorunluluğu olan mesleklerin listesi ve ilgili MYK yazısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.   MYK Yazısı İçin Tıklayınız
Haberin Devamı
Hava Sıcaklıklarının Artması ve Yangın Tehlikesi Hakkında


Hava sıcaklıklarının artmasına paralel olarak ot ve atık malzemelerin tutuşması nedeniyle çıkan yangınlarda artış görülmektedir. Alınacak küçük önlemlerle bu yangınların en az düzeye indirilmesi sağlanabilir. İşletmenizi ve komşu işletmelerin yangından zarar görmesini engelleyebilirsiniz.   Konu ile ilgili EOSB Bölge Müdürlüğü yazısı için tıklayınız.
Haberin Devamı
Başıboş Bırakılan Köpekler Hakkında


Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından bölgemizdeki tüm işletmelere hayvanlar ile ilgili gönderilen yazı aşağıdaki gibidir.   BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI
Haberin Devamı
EOSB Elektrik Fiyatları


Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi tarafından 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanacak elektrik fiyatı ile ilgili yazı ekte firmalarımızın bilgisine sunulmuştur.   E L E K T R İ K  F İ Y A T L A R I
Haberin Devamı
EOSB Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Başvurulara Ait İnceleme ve Sonuç Durum Listeleri


Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Başvurulara Ait İnceleme ve Sonuç Durum Listeleri Yayınlanmıştır. Listelere ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Haberin Devamı
EOSB Ambulans Hizmeti


Hasta Nakil Ambulansı ile ilgili Bölge Müdürlüğümüzün yazısı için  T I K L A Y I N I Z
Haberin Devamı
Meteorolojik Uyarı


Meteoroloji'den Bölgemize gelen yazıda "kuvvetli sağanak yağış" konusunda uyarılarda bulunuluyor. Bölgemizdeki firmaların gerekli önlemlerini almaları rica olunur   İLGİLİ YAZI İÇİN TIKLAYINIZ
Haberin Devamı
EOSB Hasta Nakil Ambulansı Hakkında


Eskişehir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden, Bölgemize gönderilen 04.01.2016 tarih 26911686/301.99 sayılı yazıda Hasta Nakil Ambulansımızın kullanımı konusunda bazı hususlara dikkat çekiliyor. Kuruluşlarımızın bilgisi için Bölge Müdürlüğümüzün ve İl Sağlık Müdürlüğünün yazısı için lütfen T  I  K  L  A  Y  I  N  I  Z
Haberin Devamı
Elektrik Y.G. Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Hizmetleri Hakkında


TMMOB, Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi’nin 25.12.2015 tarih ve Esk-DİĞ05-2734 sayılı yazısında Elektrik Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu hakkında bilgi verilmektedir.   İlgili Bölge Yazısı ve Diğer yazılar için T I K L A Y I N I Z
Haberin Devamı
Kesinti/Kısıntı Programları Hakkında


TEİAŞ Genel Müdürlüğü Kuzeybatı Anadolu Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü’nün 1.12.2015 tarih, 12924285-200.00-E.116974 sayı ve “E5, E15, E25 kesinti programı” konulu yazısında; Önümüzdeki dönemde yaşanabilecek olası enerji kısıtlıklarında uygulanmak üzere eylem planları ve çeşitli senaryolar hazırlanması ve %5, %15, %25 oranındaki kesinti/kısıntı (tahdit) listelerinin oluşturularak TEİAŞ’a gönderilmesi Bölge Müdürlüğümüzden talep edilmektedir.   İlgili yazı için tıklayınız.
Haberin Devamı
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde


“Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  ve “Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği” Resmi Gazete’nin 18 Kasım 2015 tarih ve 29536 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   Söz konusu güncel yönetmeliklere aşağıdaki dosyalardan ulaşabilirsiniz.   D O S Y A L A R OSB Uygulama Yönetmeliği   OSB Yer Seçimi Yönetmeliği
Haberin Devamı
Yeni Elektrik Fiyatı Hakkında


Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden tüm OSB firmalarına yapılan duyuruda 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükteki "1 Nolu Ulusal-Görevli Tedarik Şirketinden Enerji Alan İletim Sistem Kullanıcısı Tüketiciler- Parekende Tek Zamanlı Tarifeden" %7 iskonto yapılarak hesaplanan 0,17289351 TL/kWh fiyat uygulanacaktır.   D E T A Y L I   B İ L G İ   V E  Y A Z I S I    İ Ç İ N   T I K L A Y I N I Z
Haberin Devamı
Elektrik Kesintisi


Organize Sanayi Bölgemiz ana şalt merkezi içinde ana dağıtım barasında retrofit ve hat aktarma çalışması yapılacağından Kurban Bayramının 3. günü 26.Eylül.2015 Cumartesi günü 09.00-15.00 saatleri arası bölgemizin tamamında elektrik kesintisi meydana gelecektir.   AYRINTILI  BİLGİ VE YAZI İÇİN TIKLAYINIZ
Haberin Devamı
EOSB Firmalarının Doğalgaz Çekiş Miktarları Hakkında


Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 2016 yılı doğalgaz tedariği için, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve OSB işletmeleri arasında düzenlenecek olan doğalgaz satışına ait sözleşmeye esas olacak ve değişmeyecek olan gaz çekiş miktarlarının 21.09.2015 tarihi saat 16:00’a kadar EOSB Müdürlüğü Sekretaryasına ulaştırılması gerekmektedir.   KONU İLE İLGİLİ YAZI İÇİN TIKLAYINIZ
Haberin Devamı
Yangın Güvenliği Hakkında


EOSB'deki firmaların artan sıcaklar ile ilgili olarak yangın güvenliklerine dikkat etmesi gerekmektedir. Bu konu ile ilgili Bölge Müdürlüğü yazısı ektedir.   D E T A Y L A R   İ Ç İ N   T I K L A Y I N I Z
Haberin Devamı
Evsel Atıkların Toplanma Programı


Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin evsel atıkları toplama işleri aşağıdaki ekli program çerçevesinde yürütüleceği belirtilmiştir.   İ L G İ L İ    Y A Z I    İ Ç İ N     T I K L A Y I N I Z
Haberin Devamı
Evsel Atıkların Toplanması Hakkında


OSB'de bulunan firmaların evsel atıklarının toplanması ile ilgili olarak Odunpazarı Belediyesinin başlattığı uygulama hafta içi 08-17 saatlari arasında, hafta sonu 08-13 saatleri arasında olacaktır.   KONU İLE İLGİLİ YAZI İÇİN TIKLAYINIZ.
Haberin Devamı
Tehlikeli Atık Beyan Sistemi Hakkında


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Eskişehir OSB'ne gönderilen 11/06/2015 tarih 5231 sayılı yazıda;   "14.03.2015 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik 9 uncu maddesinin (g) bendinde; atık üreticilerinin "Atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlüdür." hükmü yer almaktad
Haberin Devamı
Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi Hakkında


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne gönderilen 12.06.2015 tarih 5324 sayılı yazıda;   "Bilindiği üzere 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğin uygulamaya yönelik maddeleri 08.06.2015 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yönetmeliğin Geçiş hükümleri başlıklı Geçici 1-(1) Maddesi "8 inci maddenin birinci fıkrasına göre Ek-2, Tablo 2'de yer alan faaliyetleri yürüten
Haberin Devamı
EOSB'de Hayvan Otlatılmaması Hakkında


Eskişehir OSB Müdürlüğü'ne Odunpazarı Kaymakamlığı'ndan gelen yazıda EOSB'de hayvan otlatılmaması konusunda uyarıda bulunuluyor.   Kaymakamlık Yazısı İçin Tıklayınız
Haberin Devamı
Elektrik Kesintisi Duyurusu


Bölge Müdürlüğüne TEİAŞ tarafından bildirilen bir arıza sebebiyle 26.Nisan.2015 Pazar günü bölgemizde elektrik kesintisi meydana gelecektir.   D E T A Y L I    B İ L G İ   İ Ç İ N     T I K L A Y I N I Z   İ L G İ L İ   T E İ A Ş    Y A Z I S I
Haberin Devamı
Periyodik Muayene Hakkında


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünden, OSB'ne gelen yazıda Resmi Gazete'de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'nin periyodik muayene sürelerine ilişkin maddelerinin yeniden düzenlendiği belirtilmiştir.   İ L G İ L İ  Y A Z I  İ Ç İ N  T I K L A Y I N I Z 
Haberin Devamı
SAN-TEZ Başvuruları Başladı


  Üniversite-sanayi işbirliği ile "katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projeler!" sloganı ile hazırlanan Sanayi Tezleri projeleri için başvurular 2.Şubat.2015 tarihi itibarı ile başladı.   Program ile ilgili detaylı bilgi ve online başvuru Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sitesinden yapılmaktadır.   Detalı Bilgi
Haberin Devamı
Ölçü ve Tartı Aletlerinin Beyanname Kabülü


Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü'nden Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi'ne gelen bir yazıda şöyle denilmektedir.   İlan ve Beyanname Kabulü Yazısı
Haberin Devamı
Ambalaj ve Atık Beyanları


Eskişehir Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Eskişehir OSB'ne gelen yazı aşağıdaki linkte verilmiştir. İlgili firmalara duyurulur.   Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yazısı  
Haberin Devamı
2023'e Doğru Atık Yönetimi Sempozyumu


Eskişehir Valiliği'nden Bölge Müdürlüğümüze gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısında şöyle denilmektedir.   "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün ilgi yazısında, Bakanlığımız öncülüğünde Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) tarafından 25-29 Ocak 2015 tarihleri arasında Antalya'da ' 2023'e Doğru Atık Yönetimi Sempozyumu ' gerçekleştiliceği, sempozyumda atık yönetimi ile ilgili uygulamaların güçlendirilmesi ve gelişt
Haberin Devamı
Verimlilik Proje Ödülleri


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir. Bu kapsamda ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendiri olarak süreçte yer almak için http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formunun 9 Ocak 2015 tarihine kadar doldurularak Bilim, Sanayi ve Tekn
Haberin Devamı
Elektrik Kesintisi


Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ana dağıtım barasında retrofit çalışması yapılacağından 01.01.2015 Perşembe günü 08.00 - 12.00 saatleri arasında zorunlu olarak elektrik kesintisi planlanmıştır.   İlgili yazı ve detayları için tıklayınız.
Haberin Devamı
Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Başvuruda İstenecek Belgeler


Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Başvuruda İstenecek Belgeler     OSB Lisanssız TM Kapasite
Haberin Devamı
Ambalaj Atıkları Hakkında


Eskişehir Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Bölge Müdürlüğümüze gelen ekli yazıda Odunpazarı Belediye Başkanlığının ilgi yazısı ile oluşan ambalaj atıklarının yalnız belediyenin toplama sistemi dahilindeki sözleşmeli tesise bedelsiz verilmesi gerektiğinin bildirildiği konusu açıklanmıştır.   Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yazısı
Haberin Devamı
DTÖ Kamu Alımları Anlaşması Anketi


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan OSB’mize gelen bir yazıda şöyle denilmektedir. “TÜM OSB’LER Ülkemizin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kamu alımları Anlaşmasına taraf olduğu takdirde ortaya çıkacak durumda kar-zarar analizinin yapılması gerekmektedir. Hem özel sektörün kamu alımları konusuna ilişkin farkındalığının artırılmasının hem de yurt dışı pazarlarda ülkemiz firmalarına sağlanacak avantajlara ilişkin olarak özel sektörün değerlendirmelerinin alınması önem arz etmektedir. Kamu alımlarına ilgi duyan firmalarca doldurulmak üzer
Haberin Devamı
Ulu Önder Atatürk'ün Ölüm Yıldönümünde Sirenlerin Çalınması


Eskişehir Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden gelen 06.10.2015 tarih ve 12229 sayılı yazıda şöyle denilmektedir. “Ulu Önder Atatürk’ün Ölüm Yıldönümü Törenleri kapsamında 10 Kasım 2015 günü saat 09.05’ten 09.07’ye kadar sirenlerin çalacağı belirtilmektedir. Uygulamanın bölgenizdeki tesislere duyurulmasını ve sireni bulunan işletmelerin yukarıda belirtildiği gibi 10 Kasım 2015 günü (TRT haber televizyon kanalının saatine göre ayarlanarak) saat 09.05’ten itibaren iki dakika süre ile sirenlerini (düz siren)
Haberin Devamı
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda; Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan “bedelsiz şartı aranmaksızın” ibaresinin Danıştay tarafından iptaline karar verilmiştir. Temyiz sonucunda yeni bir karar verilinceye kadar, mahkeme kararının gerekçesine uygun olarak, ambalaj atık üreticilerinin, oluşan ambalaj atıklarını belediyenin toplama sistemine veya toplama ayırma tesisine bedelsiz olarak vermesi gerektiği bildirilmektedir.   Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yazısı
Haberin Devamı
Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması


30/04/2013 tarih, 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik 10. madde kapsamında işverenler tarafından patlamadan korunma dokümanı hazırlanması gerekmektedir. Potansiyel patlama tehlikesi olabilecek işyerlerinde patlama tehlikesinin belirlenmesi ve riski değerlendirildikten sonra riskin kontrol altına alınabilmesi sürecinde patlamadan korunma dokümanı hazırlanması gerekliliğini önemseyen KMO Eskişehir Bölge Temsilciliği, konu ile ilgili bir eğitim programı hazırlayarak ilgilenenlerin dikkatine sunar. &nbs
Haberin Devamı
Sanal Atık Deposu


"16 Ocak 2014 tarihinde Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesinin çözüm ortaklığı ile Taytek Tehlikeli Atık Yönetim Teknolojileri Firması tarafından gerçekleştirilen seminerde bahse konu olan SANAL ATIK DEPOSU tanıtım videosu ve uygulama örneğinin görülebilmesi için sistem kayıt sayfasına ekli dosyada bulunan linkten ulaşabilirsiniz.   www.atikdeposu.com   Not: 16.01.2014 tarihli Sanal Atık Deposu konulu seminere katılım sağlayamayan firmalar için ekli dosyadaki ANKET FORMUNUN 10 Şubat 2014 tarihine kadar doldurulup 222 236 01 29 no'lu faksa gönderilmesi rica
Haberin Devamı
"AMBALAJ ve ATIK BEYANLARI"
"Tüm Katılımcıların Dikkatine


Ayrıntılar için tıklayınız.
Haberin Devamı
Çevre İzinleri Hakkında


Valiliğin ekli yazısı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 1/1/2014 tarihinden sonra yapılacak denetimlerde çevre izni olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere Çevre Kanunu gereğince idari para cezası uygulanacağı, henüz izin başvurusu yapmamış olan işletmelerin 31/12/2013 tarihine kadar Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunda bulunmaları gerektiği belirtilmektedir. Gereğini önemle rica ederiz. Valilik Yazısı için tıklayınız
Haberin Devamı
Elektrik Fiyatlarında İndirim


01 OCAK 2014 ve 31 ARALIK 2014 tarihleri arasında geçerli olmak üzere aktif enerji bedellerine, 1 nolu Ulusal Tek Terimli Tek Zamanlı Tarife üzerinden %6,9 oranında indirim uygulanacaktır. Bu indirim sonucunda Tek Terimli Tek Zamanlı tarifenin aktif enerji bedeli 0,165TL/kwh olacaktır.    %4 Fon, Pay ve Vergiler, OSB Dağıtım Bedeli ve TEİAŞ İletim Sistemi Kullanım Bedeli aktif enerji satış birim fiyatlarına ayrıca ilave edilecektir.   EPDK’nın Ulusal Elektrik Satış Tarifelerinde değişiklik yapması, tedarik maliyetlerimizin değişmesi durumunda OSB’nin enerji satış tarifelerini ve indirim oranla
Haberin Devamı
10 Kasım’da Sirenlerin Çaldırılması


Eskişehir Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden gelen yazıda şöyle denilmektedir. “Ulu Önder Atatürk’ün Ölüm Yıldönümü Törenleri kapsamında 10 Kasım 2013 günü saat 09.05’ten 09.07’ye kadar sirenlerin çalacağı belirtilmektedir. Uygulamanın bölgenizdeki tesislere duyurulmasını ve sireni bulunan işletmelerin yukarıda belirtildiği gibi 10 Kasım 2013 günü (TRT haber televizyon kanalının saatine göre ayarlanarak) saat 09.05’ten itibaren iki dakika süre ile sirenlerini (düz siren) çaldırmalarının sağlanma
Haberin Devamı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tanıtım Toplantısı


OSB tüzel kişiliklerini, OSB katılımcılarını, iş dünyası ve çalışanlarımızı çok yakından ilgilendiren ve 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi gazetede yayımlanmasına rağmen kademe kademe yürürlüğe giren 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çeşitli toplantıları ile anlatılmış ve getirdiği görev, yetki ve sorumlulukları hakkında çeşitli kesimleri bilgi verilmiştir. Ancak, bu güne kadar OSB’ler, OSB katılımcıları ve çalışanları için özel bir toplantı yapılmamıştır.  
Haberin Devamı
Sigortalılara Ödenen İşgöremezlik Ödenekleri


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 4/a kapsamında bulunan sigortalılara istirahatli kaldıkları süreler için anılan Kanunun 18 inci maddesinde yer alan hükümlere göre E-ödenek programı aracılığı ile “Geçici iş göremezlik ödeneği” ödenmektedir.   Geçici iş göremezlik ödeneklerinin sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri tarafından MOSİP sistemi üzerinden banka hesabına aktarıldığında sigortalılarımıza bilgilendirme amaçlı SMS gönderilmesine 09.07.2013 tarihinde başlan
Haberin Devamı
Elektrik Fiyatlarında İndirim


Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde elektrik tedarik maliyetlerinize bağlı olarak EKİM ve KASIM 2013 fatura dönemleri için aktif enerji bedellerine, geçerli elektrik tarifesi üzerinden %3,77 indirim uygulanacaktır. Sonraki dönemler için tarife üzerinden indirim oranı OSB’nin elektrik tedarik maliyetine bağlı olarak sanayicilerimizin lehine tekrar gözden geçirilecektir.   Bu indirim sonucunda Tek Terimli Tek Zamanlı tarifenin aktif enerji bedeli 0,171TL/kwh olacaktır. %4 Fon, Pay ve Vergiler, OSB Dağıtım Bedeli ve TEİAŞ İletim Sistemi Kullanım Bedeli aktif enerji satış birim fiyatlarına
Haberin Devamı
Sanayi Amaçlı Kullanılan Yeraltı Suları


Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gönderilen yazıda şöyle denilmektedir.   “Stratejik bir kaynak olan yeraltı sularımızın sürdürülebilir şekilde yönetilebilmesi için düzenli ve sürekli olarak ölçülmesi gerçeğinden yola çıkarak 167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanunda bir değişiklik yapılmıştır. 1 Mart 2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan bu değişiklik ile sanayi maksatlı kullanılan kuyulara kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde ölçüm sistemi
Haberin Devamı
TİCARET VE MÜTEAHHİTLİK HEYETİ PROGRAMI


Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve Uludağ İhracatçılar Birliği (UİB) işbirliğiyle  4-5 Eylül 2013 tarihleri arasında Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti’ne yönelik olarak bir Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti programı düzenlenecektir. Girişimcilerimize potansiyel iş fırsatları sunan Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti’nde pazar payımızın artırılması ve anılan ülkeye yönelik yeni ihracat imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu heyet
Haberin Devamı
SAN-TEZ PROJE BAŞVURULARI


T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca, sanayicilerin Ar-Ge’ye dayalı ihtiyaçlarının üniversitelerin bilimsel bilgi birikimini kullanarak çözüme kavuşturulması, üniversitelerde üretilen bilginin sanayicinin ihtiyacını karşılayacak şekilde kullanılması, sanayinin alt yapısını güçlendirecek, orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara ağırlık verilmesi amacıyla Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı yürütülmektedir.  Bakanlık kamu-üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen SAN-TEZ Programı kapsamında desteklenmesi uygun gör&
Haberin Devamı
NÜKLEER SANTRAL PROJELERİNE TÜRK FİRMALARININ KATILIMI


T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak için, 2023 hedefleri doğrultusunda iki nükleer santral işletmeye alınması ve üçüncü nükleer santralin de inşaatına başlanması çalışmalarını yürütmektedir. Bakanlık bu kapsamda yapımı devam eden ve yapılacak olan nükleer santraller için tedarik edilecek hizmet ve ekipmanların Türk firmaları tarafından karşılanabilmesi için bir çalışma yürütmektedir. Ülkemizin nükleer güç santrallerine (NGS) ilişkin 2023 hedefi; iki nükleer santralin (8 ünit
Haberin Devamı
ÇEVRE İZİNLERİ


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen bir yazıda, ilgili Bakanlık yazısına atfen, Çevre İzinleri hakkında uyarılarda bulunulmaktadır. Detaylı Bilgi: http://cd.eosb.org.tr/email_panel/upload/evre_izinleri.pdf
Haberin Devamı
OLASI YANGINLARIN ÖNLENMESİ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER


Hava sıcaklıkların artmasına paralel olarak ot ve atık malzemelerin tutuşması nedeniyle çıkan yangınlarda artış görülmektedir. Alınacak küçük önlemlerle bu yangınların en az düzeye indirilmesi sağlanabilir, sizin işletmenizin ve komşu işletmelerin yangından zarar görmesini engelleyebilirsiniz.   Bunun için;   İşletme çevresindeki otların biçtirilmesi ve katı atık yönetimine uygun olarak imha edilmesi Atıkların usulüne uygun olarak kolay yanıcı, yanıcı ve zor yanıcı ve yanmaz atıklar olarak uygun konteynerlere konulması ve dolduğunda en kıs
Haberin Devamı
KOSGEB KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ


Türkiye’de KOBİ’ler ile girişimcilerin geliştirilmesi ve teşvik edilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan "KOSGEB KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ’’ başvuruları başlamıştır. Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen “KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri” kapsamında; “Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü”, “Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri” ve “Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri” ana kategorilerinde, her bir ödül için beş i
Haberin Devamı
ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA


Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ne gelen bir yazıda şöyle denilmektedir. “İlimizde faaliyet gösteren işletmelerde yapılan denetimlerde bazı işletmelerin atık depolama koşullarının Çevre Kanunu'na uygun olmadığı tespit edilmiş ve idari işlemler uygulanmıştır. Buna göre; 1.İşletmenizde oluşan atıkların kodlanmasında ve tehlikeli/tehlikesiz olarak tasnifinde Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in Ek-IV Atık Listesi kullanılmalıdır. 2.Toprak zeminli alanlar tehlikeli/tehlikesiz at
Haberin Devamı

LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı