EOSB ve 1.Gelişme Bölgesindeki Yeni Asfaltların 2 mm. Kalınlıkta Termoplastik Yol Çizgi Boyası Yapım Tüm İhaleler

EOSB ve 1.Gelişme Bölgesindeki Yeni Asfaltların 2 mm. Kalınlıkta Termoplastik Yol Çizgi Boyası Yapım

“EOSB ve 1.Gelişme Bölgesindeki Yeni Dökülen Asfaltların 2 mm. Kalınlığında Termoplastik Yol Çizgi Boyası Yapım İşi” açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin                                                                                       

a) Adresi                                      : Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

                                                      İ. Kanatlı Bulv. (2.cad) No:15  26110 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası       : 0 (222) 236 10 80 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi           : info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi                        : www.eosb.org.tr

                                                                                                         

2 – İhale konusu hizmetin:                                                                           

a) Niteliği, türü                             : EOSB ve 1.GELİŞİM BÖLGESİ’ndeki Asfalt Yolların Yol Çizgi Boyası Yapım İşi

b) Yapılacağı yer                        : Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi                                : İş yeri tesliminden itibaren 31.12.2021’dir.

                                                                                                         

3 - İhalenin                                                                                       

a) Yapılacağı yer                        : Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati     : 09.08.2021 günü saat 12:00

c) İhale dosyası bedeli                : 300 TL.

                                                                                                         

4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır.

 

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

6-Teklif bedelinin %50 'si oranında Yol Çizgi Boyası Yapımına ait resmi ve geçerli iş deneyim belgesi ile sunulacaktır.

 

7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

 

9-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı