Tehlikeli Atık Beyan Sistemi Hakkında Tüm Duyurular

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi Hakkında

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Eskişehir OSB'ne gönderilen 11/06/2015 tarih 5231 sayılı yazıda;

 

"14.03.2015 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik 9 uncu maddesinin (g) bendinde; atık üreticilerinin "Atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlüdür." hükmü yer almaktadır.

 

Bakanlığımız Tehlikeli Atık Beyan Sistemi 01.07.2015 tarihine kadar geçici olarak açılmıştır. Bu kapsamda; 2014 yılı atık beyanını yapan ancak atık beyanında hata bulunan gerçek veya tüzel kişilere yazılı başvuruda bulunmaları halinde beyanlarını düzeltmek üzere bir sefere mahsus 01.07.2015 tarihini geçmeyecek şekilde 5 (beş) işgünü beyan düzeltme süresi verilebilecektir.

 

Beyanını yapmayan, beyanında hata bulunmayan ve/veya başvuruda bulunmayan işletmelere uzatma süresi verilmeyecektir." denilmektedir.

 

Bu kapsamda beyanında hata bulunan işletmelerin başvurularını yapmaları rica olunur.

 

İlgili Belge İçin Tıklayınız


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı