KOSGEB KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ Tüm Duyurular

KOSGEB KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ

Türkiye’de KOBİ’ler ile girişimcilerin geliştirilmesi ve teşvik edilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan "KOSGEB KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ’’ başvuruları başlamıştır.

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen “KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri” kapsamında; “Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü”, “Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri” ve “Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri” ana kategorilerinde, her bir ödül için beş işletme olmak üzere, toplam 40 KOBİ ve girişimci finalist olarak belirlenecek ve bu finalistlerden 8’ine ödül verilecektir. Bu ödüllerin yanı sıra, KOBİ ve girişimcilik konularında katkı sağlayan bir kişi/kurum/kuruluşa da Jüri Özel Ödülü takdim edilecektir.

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri; Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü, Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri ve Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri olmak üzere üç ana ve yedi alt kategoride verilmektedir.

a) Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü

b) Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri

c) Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri

Değerlendirme Jürisi, yukarıdaki kategoriler haricinde bir işletmeyi veya Türk sanayisine/iş dünyasına katkı sağlayan bir kişiyi/kurumu/kuruluşu KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Jüri Özel Ödülü ile ödüllendirecektir.

Başvuruda bulunacak işletmelerde aranacak özellikler

Başvuruda bulunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve güncel KOBİ Beyannamesinin onaylı olması gerekmektedir.

Kategorilere göre başvuru sahibi işletmelerde aranacak özellikler aşağıdadır.

a) Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü: Son 3 (üç) yıl içinde istikrarlı bir büyüme sağlayan, en az 5 mali bilanço yılı önce kurulmuş ve yüksek bir pazar payına sahip olmak, ihracat oranı, verimlilik düzeyi, sağladığı istihdam ile katma değer oluşturmak, kurumsallaşmasını tamamlamış, marka tanınırlığı yüksek olmak ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak.

b) Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri

1) Yılın İnovatif KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) yıl içindeki ar-ge ve inovasyon faaliyetleri ile mevcut/yeni pazarlara başarı ile sunulan yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile başarı elde etmiş olmak.

2) Yılın İşbirliği-Güçbirliği Yapan KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) yıl içindeki performansı dikkate alınarak, en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelerek yaptıkları işbirliği-güçbirliği kapsamında; üretim, istihdam, teknoloji düzeyi ve ihracatın arttırılması ile tasarım, pazarlama ve işbirliği kültürünün gelişmesi konularında bulundukları bölgeye katkı sağlayarak, en iyi işbirliği-güçbirliği modelini oluşturmuş ve sürdürülebilirliğini sağlamış olmak.

3) Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) yıl içinde her yıl cirosunun en az P’sini ihracat gelirlerinden elde etmiş ve bunu ilgili resmi kuruluşlardan belgelemiş olmak.

c) Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri: Geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve ciro bakımından artan bir performans sağlamış, girişimciler için rol model oluşturmuş ve işletmesini son 3 (üç) yıl içinde kuran girişimcilerden;

1) Yılın Genç Girişimci Ödülü: İşletmesini kurduğu yıl itibariyle 35 yaşını geçmemiş genç girişimci olmak,

2) Yılın Kadın Girişimci Ödülü: Kadın girişimci olmak,

3) Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödülü: Yıllık ciro değerinin %’ten fazlası ihracat gelirlerinden oluşmak ve uluslararası işbirliği yapmış olmak,

4) Yılın İnovatif Girişimci Ödülü: İnovatif bir iş fikri ile işini kurmuş olmak.

 

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 31 MAYIS 2013

 

‘’KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri’’ne başvurular, http://www.turkiyegirisimcileri.org web sayfası üzerinden on-line olarak yapılacaktır.

Yapılan başvurunun imzalı ve kaşeli çıktısı, ekli belgeler ile KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine 31 Mayıs 2013 tarihi mesai bitimine kadar teslim edilecektir.

Ödül almaya hak kazanan işletmelere, bir yıl boyunca "KOSGEB Yılın Başarılı İşletmesi Logosu"nu kullanma hakkı sağlanacaktır.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı