ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA Tüm Duyurular

ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA

Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ne gelen bir yazıda şöyle denilmektedir.

“İlimizde faaliyet gösteren işletmelerde yapılan denetimlerde bazı işletmelerin atık depolama koşullarının Çevre Kanunu'na uygun olmadığı tespit edilmiş ve idari işlemler uygulanmıştır. Buna göre;

1.İşletmenizde oluşan atıkların kodlanmasında ve tehlikeli/tehlikesiz olarak tasnifinde Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in Ek-IV Atık Listesi kullanılmalıdır.

2.Toprak zeminli alanlar tehlikeli/tehlikesiz atık depolaması için kullanılmamalıdır.

3.Tehlikeli atık geçici depolama alanı beton zemininin varsa toprak zeminle bağlantısı kesilmeli ve atık depolama alanlarından toprağa akış önlenmelidir.

4.Atıkların üstü açık çuval, bidon, varil vb. kaplarda biriktirilmesi durumunda tehlikeli atıklar beton zeminli, üstü ve yanları kapalı, yağış almayacak alanlarda depolanmalıdır.

5.Geçici depolanan tehlikeli atıkların bazılarının sıvı formunda olması durumunda bu atıklar tamamen kapalı konteynerlerde depolanmalıdır. Depolama alanında emici malzemeler bulundurulmalı, depolama alanı zeminine sızma olması durumunda sızan maddeler emici malzemeler ile temizlenmeli veya sızıntıları toplamak üzere betonarme-gideri olmayan bir toplama kuyusu yapılmalıdır. Temizlemede kullanılan malzemelerin veya toplama kuyusunda
toplanan sıvıların da tehlikeli atık olarak işlem görmesi sağlanmalıdır.

6.Tehlikeli atık geçici depolama alanlarının, en fazla 180 günde oluşan tehlikeli atıkları geçici depolayabilecek şekilde boyutlandırılması gerekmektedir.

Ayrıca, tehlikeli atık geçici depolama alanının kilit altında tutulması ve alanın tehlikeli atık geçici depolama için kullanıldığını gösterir tabela, levha vb. asılması tarafımızca uygun görülmektedir.

Mevcut tehlikeli/tehlikesiz atık geçici depolama alanlarının yukarıdaki kıstaslara uygunluğu tetkik edilmeli, yeniden düzenlenme ihtiyacı bulunan alanların inşa/iyileştirme
çalışmaları en kısa sürede tamamlanmalıdır.

Yazımız uyarı mahiyetinde olup yapılacak denetimlerde anılan yönetmelik ve tebliğe uygun işlem yapılmadığının tespit edilmesi halinde idari para cezası uygulanacaktır.

Üyelerinizin/danışmanlığını yapmakta olduğunuz işletmelerin bilgilendirilmesi ve atık tasnif, geçici depolama, geri kazanım veya bertaraf işlemlerinde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve
bağlı yönetmeliklerine uyulması hususlarında gereğini rica ederim.”


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı